Konferencija Kreiraj (po)kretanje

Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ iz Beograda sprovodi Projekat „Kreiraj (po)kretanje“ u cilju promocije inovacija i preduzetničkih ideja u Republici Srbiji...

Misija i Vizija

Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ osnovana je 2021. godine kao neprofitna organizacija sa misijom razvijanja nove subkulture kroz promovisanje razvoja održive urbane mobilnosti i savremenih urbanih uslova u Srbiji.

„Kreiraj (po)kretanje“

Kreiraj (po)kretanje je projekat koji ima za cilj promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji.