"e-lako"

24.04.2024.

Početak proleća uvek motiviše buđenje i pokretanje ljubitelja vozila za mikromobilnost, a njihov broj iz godine u godinu primetno raste.

Budući da nas je ovo proleće dočekalo sa usvojenim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje se odnose na laka električna vozila, pokrenuli smo online kampanju namenjenu upravo onima koji imaju, koriste ili žele da pribave ovo vozilo. Zakonom je u pojmovnik po prvi put uneta definicija lakog električnog vozila, u kojoj su precizno navedene i sve dozvoljene tehničke karakteristike ovog vozila.

 

Lako električno vozilo, kolokvijalno poznato kao trotinet, je vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sednje, sa snagom elektromotora ne većomod 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

 

Unete su nove i izmenjene postojeće odredbe kojima su propisani uslovi i način upotrebe ovih vozila na putevima, kao i kaznene odredbe za određene prekršaje.

     

Ova vozila ne podležu registraciji motornih vozila, ali je zakonom predviđeno njihovo obeležavanje i evidencija, u cilju poštovanja propisanih tehničkih karakteritika vozila, ali i kako bi se konačno mogao utvrditi tačan broj e-trotineta koji su u upotrebi u Srbiji.

 

Više o propisima i pravilima možete pročitati ovde kratak vodič e-lako

 

Više o obeležavanju vozila možete pročitati ovde nalepnice za e-trotinete