Javni poziv fizičkim licima za podršku nabavke bicikla

На основу Одлуке о условима и начину финансирања, односно суфинансирања пројеката од јавног интереса из области заштите животне средине, а које реализују удружења на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број“, број 40/21 ) , Одлуке о избору пројекта од јавног интереса из области која је као обавеза града дефинисана акционим плановима односно другим планским документима, којом се подстиче остваривање циљева из области заштите животне средине, а које реализују удружења на територији града Београда, број V-03 број 501-68/2022. године од 15.06.2022 .године и Сагласности Градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине, удружење Иницијатива за одрживу урбану мобилност „Урбан.лог“, улица Паштровићева 23, 11030 Београд (у даљем тексту: Удружење)

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пружање подршке грађанима за куповину бицикала као еколошки прихватљивог транспорта

КУПИ БАЈС!

I Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину („Службени лист града Београда“, 120/21 и 18/22“), обезбеђена су средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката од јавног интереса, којим се подстиче остваривање циљева из области заштите животне средине, а које реализују удружења на територији града Београда, и односи се на:

Реализацију пројекта за пружање подршке грађанима за куповину бицикала као еколошки прихватљивог транспорта

Након јавног конкурса који је расписао град Београд, расподела средстава за подршку грађанима за куповину бицикала, са опредељеним појединачним износом од по 5.000,00 динара, поверена је Иницијативи за одрживу урбану мобилност „Урбан.лог“ из Београда. Укупна средства за подршку набавке бицикла за 2022. годину обезбеђена за спровођење овог јавног конкурса у буџету Града Београда износе 8.000.000,00 динара, од чега је 7.000.000,00 динара одређено за пружање подршке грађанима, што значи да опредељена средства може добити 1.400 грађана/ки Београда,.

II Циљ Јавног позива је пружање подршке грађанима за набавку бицикла као еколошки прихватљивог превозног средства на територији Града Београда за 2022. годину, са намером повећања броја бициклиста на улицама Града, а у сврху побољшања квалитета ваздуха и смањења загађења животне средине.

III Право учешћа на Јавном позиву имају сва пунолетна физичка лица која имају важећу личну карту са пребивалиштем на административној територији Града Београда, у тренутку подношења пријаве и која претходно нису искористила ваучер.

IV Појединачан износ средстава који се додељује грађанима/кама по овом јавном позиву за подршку набавке новог бицикла је 5.000,00 динара.

Уколико је цена бицикла мања од износа предвиђеног Јавним позивом, купац има право да искористи ваучер у вредности износа бицикле без могућности повратка остатка новца.

V Подршка за куповину бицикала може се остварити само за куповину новог бицикла који се покреће помоћу педала или уз помоћ електричног погона.

VI Заинтересована физичка лица могу се пријавити на Јавни позив од дана објављивања Јавног позива до 15. новембра 2022. године, односно до утрошка предвиђених средстава.

VII Подношење пријава врши се путем web апликације доступне искључиво на сајту Удружења „Урбан.лог“ на интернет адреси урбанлог.рс/купибајс.

Апликација садржи: неопходне информације о пројекту и начину пријаве, листу малопродајних објеката у којима може искористити ваучер и образац пријаве са подацима физичког лица.

Образац пријаве садржи: име и презиме, адресу пребивалишта из важећег личног документа, датум рођења, број мобилног телефона, e-mail адресу, сагласност физичког лица о обради података о личности и сагласност физичког лица за услове куповине. Након уношења свих неопходних података купац подноси захтев за ваучер.

Физичка лица која су поднела пријаву путем апликације добијају персонализовани ваучер на e-mail адресу унету у пријави и исти могу искористи у наредних 15 дана одласком у било који малопродајни објекат са унапред утврђене листе продавница.

Приликом куповине у изабраној продавници купац је дужан да продавцу да на увид персонализовани ваучер и важећи лични документ.

Након извршене идентификације, продавац поништава ваучер, издаје фискални рачун купцу и врши наплату изабраног бицикла за вредност умањену за вредност ваучера. Након извршене куповине купац ће на унети e-mail добити потврду куповине.

VIII Непотпуне пријаве, пријаве лица која не испуњавају услове позива и пријаве упућене изван утврђеног рока неће бити разматране. Ваучер може бити само једном искоришћен и један корисник може искористити само један ваучер. Уколико купац не искористи ваучер у року од 15 дана, ваучер се аутоматски поништава, и корисник ће моћи поново да аплицира.

IX Удружење ће у року од 15 дана од дана када је последњи ваучер поништен обавестити јавност о завршетку пројекта, односно 30. новембра 2022. године.

X Унети подаци грађана/ки сматрају се осетљивим подацима и неће бити достављани трећем лицу, осим законски овлашћеним представницима, односно Секретаријату за заштиту животне средине и то искључиво за сврху верификације или доказивања извршења пројектног задатка. Исти се нигде неће објављивати, нити ће се вршити даља обрада података и биће заштићени у складу са Законом о заштити података о личности. У том смислу, наручилац Пројекта ће након спроведеног Пројекта добити Извештај о реализованим ваучерима који ће садржати број реализованих ваучера и то за сваки: име и презиме, пребивалиште, број ваучера и број фискалног рачуна, док ће остали лични подаци бити системски уништени.

Удружење “Урбан.лог”