Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Nakon javnog konkursa koji je raspisao grad Beograd, realizacija projekta pružanja podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta, sa opredeljenim pojedinačnim iznosom od po 5.000,00 dinara, poverena je Inicijativi za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ iz Beograda. Ukupna sredstva namenjena građanima za nabavke bicikla za 2022. godinu u budžetu Grada Beograda iznose 7.000.000,00 dinara određeno za pružanje podrške građanima.

Uslovi prijave i osnov za korišćenje sredstava namenjenih podršci građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta

 1. Pravo da apliciraju za sredstva imaju sva punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na administrativnoj teritoriji Grada Beograda, u trenutku podnošenja prijave, i koja prethodno nisu već iskoristila vaučer.
 2. Pojedinačan iznos sredstava koji se dodeljuje građanima/kama po ovom javnom pozivu za podršku nabavke novog bicikla je 5.000,00 dinara.
 3. Ukoliko je cena bicikla manja od iznosa predviđenog Javnim pozivom, potencijalni kupac ima pravo da iskoristi vaučer u vrednosti iznosa bicikle bez mogućnosti povratka ostatka novca.
 4. Podrška za kupovinu bicikala može se ostvariti samo za kupovinu novog bicikla (strane ili domaće proizvodnje) koji se pokreće pomoću pedala ili uz pomoć električnog pogona.
 5. Zainteresovana fizička lica mogu podneti zahtev za vaučer od dana objavljivanja Javnog poziva do realizacije poslednjeg vaučera, odnosno do utrošenih sredstava od 7.000.000,00 dinara, ili najkasnije do 15. novembra 2022.
 6. Podnošenje zahteva vrši se putem web aplikacije dostupne isključivo na sajtu Udruženja „Urban.log“ na internet adresi www.urbanlog.rs/kupibajs
 7. Aplikacija sadrži neophodne informacije o projektu i načinu prijave, listu maloprodajnih objekata u kojima se može iskoristiti vaučer i obrazac prijave sa podacima fizičkog lica.
 8. Obrazac prijave sadrži: ime i prezime, adresu prebivališta iz važećeg ličnog dokumenta, datum rođenja, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, saglasnost fizičkog lica o obradi podataka o ličnosti i saglasnost fizičkog lica na uslove kupovine (uslove prijave i realizacije vaučera). Nakon unošenja svih neophodnih podataka potencijalni kupac podnosi zahtev za vaučer.
 9. Fizička lica koja su podnela prijavu putem aplikacije dobijaju personalizovani vaučer na e-mail adresu unetu u prijavi i isti mogu iskoristi u narednih 15 dana ili do realizacije poslednjeg vaučera kojim će biti utrošena budžetom predviđena sredstva od 7.000.000,00 dinara odlaskom u bilo koji maloprodajni objekat sa unapred utvrđene liste prodavnica.
 10. Prilikom kupovine u izabranoj prodavnici potencijalni kupac je dužan da prodavcu da na uvid personalizovani vaučer i važeći lični dokument, a u cilju verifikacije i utvrđivanja ispravnosti podataka unetih u aplikaciju prilikom podnošenja prijave.
 11. Prodavac vrši proveru broja vaučera, ime i prezime nosioca vaučera, prebivalište i datum rođenja, bez prava traženja dodatnih podataka od potencijalnog kupca.
 12. Nakon izvršene identifikacije, prodavac poništava vaučer, izdaje fiskalni račun kupcu i vrši naplatu izabranog bicikla za vrednost umanjenu za vrednost vaučera. Nakon izvršene kupovine kupac će na uneti e-mail dobiti potvrdu kupovine.
 13. Nepotpune prijave, prijave lica koja ne ispunjavaju uslove poziva i prijave upućene izvan utvrđenog roka neće biti razmatrane.
 14. Vaučer može biti samo jednom iskorišćen i jedan korisnik može iskoristiti samo jedan vaučer.
 15. Ukoliko potencijalni kupac ne iskoristi vaučer u roku od 15 dana, vaučer se automatski poništava, i korisnik će moći ponovo da aplicira, ukoliko sredstva nisu utrošena.
 16. Udruženje će u roku od 15 dana od dana kada je poslednji vaučer poništen obavestiti javnost o završetku projekta, odnosno 30. novembra 2022. godine.
 17. Uneti podaci građana/ki smatraju se osetljivim podacima i neće biti dostavljani trećem licu, osim zakonski ovlašćenim predstavnicima, odnosno Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i to isključivo za svrhu verifikacije ili dokazivanja izvršenja projektnog zadatka. Isti se nigde neće objavljivati, niti će se vršiti dalja obrada podataka i biće zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U tom smislu, naručilac Projekta će nakon sprovedenog Projekta dobiti Izveštaj o realizovanim vaučerima koji će sadržati broj realizovanih vaučera i to za svaki: ime i prezime, prebivalište, broj vaučera i broj fiskalnog računa, dok će ostali lični podaci biti sistemski uništeni.